Thursday, November 12, 2015

24 Nov 2015 NO. 75, LORONG DAMAI 2, TAMAN PERMATA, BUKIT MERTAJAM RM145,000 AmBankL E L O N G A N    A W A M
PADA HARI SELASA 24 NOVEMBER 2015 JAM  10.30  PAGI
DI BILIK LELONGAN, MAHKAMAH TINGGI.,
LEBUH LIGHT, 10200 PULAU PINANG.
NOTA :            Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan.
BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-
NO. HAKMILIK GRN 27504 NO. LOT 5502 MUKIM / DAERAH/NEGERI  15/ Seberang Perai Tengah / Pulau Pinang PEGANGAN Selama-lamanya KELUASAN TANAH 104.00 meter persegi (1,119 kaki persegi) CUKAI TAHUNAN RM 40.00 PEMILIK BERDAFTAR Saidatol Ahmad Bin Zainal Abidin 1/1 Bahagian SYARAT NYATA First Grade SEKATAN KEPENTINGAN  Tiada KATEGORI KEGUNAAN TANAH Tiada PAJAKAN BERDAFTAR Digadaikan kepada Ambank (M) Berhad melalui Gadaian Perserahan No. 0799SC2005032313 yang didaftarkan pada 14 Oktober 2005        

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH

Sebuah rumah teres dua (2) tingkat yang beralamat NO. 75, LORONG DAMAI 2, TAMAN PERMATA, 14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG
HARGA RIZAB
Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM145,000-00 (RINGGIT MALAYSIA SATU RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBU) SAHAJA dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama Plaintif, AmBank (M) Berhad sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan;  berserta dengan kad pengenalan penawar yang asal. Nama penawar, nombor kad pengenalan, alamat terkini dan nombor kes pelaksanaan 38-322-2008 hendaklah ditulis di belakang Bank Draf tersebut. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada AmBank (M) Berhad dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan

Friday, October 23, 2015

27 October 2015 NO. 4-10, BLOK B, JALAN PULASAN, TAMAN PULASAN, BUKIT MERTAJAM,RM35,000L E L O N G A N    A W A M
PADA HARI SELASA 27 OKTOBER 2015 JAM  10.30  PAGI
DI BILIK LELONGAN, MAHKAMAH TINGGI.,
LEBUH LIGHT, 10200 PULAU PINANG.
NOTA :            Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan.
BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-
NO.HAKMILIK STRATA GM 867/M1/5/71 (Petak No. 71, Tingkat No. 5, Bangunan No. M1) NO. LOT 3660 MUKIM/DAERAH/NEGERI 14/Seberang Perai Tengah /Pulau Pinang PEGANGAN  Selama-lamanya KELUASAN TANAH 51.00 meter persegi (549 kaki persegi) PEMILIK BERDAFTAR  1. Thavamani A/P Shumugam 1/2 Bahagian 2. Balakrishnan A/L K. Kappu 1/2 Bahagian  SYARAT NYATA First Grade SEKATAN KEPENTINGAN Tiada KATEGORI KEGUNAAN TANAH Tiada PAJAKAN BERDAFTAR Digadaikan kepada AmBank (M) Berhad melalui Gadaian Perserahan No. 0701SC2005001650 yang didaftarkan pada 11 April 2005

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH 

Sebuah rumah pangsa kos rendah yang beralamat NO. 4-10, BLOK B, JALAN PULASAN, TAMAN PULASAN, 14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG

HARGA RIZAB
Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM35,000-00 (RINGGIT MALAYSIA TIGA PULUH LIMA RIBU) SAHAJA dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama Plaintif, AMBANK (M) BERHAD sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan;  berserta dengan kad pengenalan penawar yang asal. Nama penawar, nombor kad pengenalan, alamat terkini dan nombor kes pelaksanaan 38-335-06/2015 hendaklah ditulis di belakang Bank Draf tersebut. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada AMBANK (M) BERHAD dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.

Saturday, August 8, 2015

25 Aug 2015 NO. 1-05, LORONG BISTARI 10, TAMAN BISTARI, NIBONG TEBAL RM31,500L E L O N G A N    A W A M
PADA HARI SELASA 25 OGOS 2015 JAM  10.30  PAGI
DI BILIK LELONGAN, MAHKAMAH TINGGI
LEBUH LIGHT, 10200 PULAU PINANG
NOTA :            Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan.
BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-
NO.HAKMILIK STRATA GRN 59285/M1/2/44 NO. LOT 5517 MUKIM / DAERAH/NEGERI 11/ Seberang Perai Selatan / Pulau Pinang PEGANGAN  Selama-lamanya KELUASAN TANAH  50.00 meter persegi (538 kaki persegi) PEMILIK BERDAFTAR Angalai A/P Nadason (No. K/P: 630908-07-5886) 1/1 Bahagian SYARAT NYATA Tanah ini hendaklah digunakan untuk tujuan kediaman sahaja SEKATAN KEPENTINGAN Tiada KATEGORI KEGUNAAN TANAH Bangunan PAJAKAN BERDAFTAR Digadaikan kepada Malayan Banking Berhad melalui Gadaian Perserahan No. 799SC2003012857 yang didaftarkan pada  17 Jun 2003

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH

Sebuah rumah pangsa kos rendah yang beralamat NO. 1-05, LORONG BISTARI 10, TAMAN
BISTARI, 14300 NIBONG TEBAL, PULAU PINANG
HARGA RIZAB
Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM 31,500-00 (RINGGIT MALAYSIA TIGA PULUH SATU RIBU LIMA RATUS) SAHAJA dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan.  Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama Plaintif, Malayan Banking Berhad sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan;  berserta dengan kad pengenalan penawar yang asal dan surat wakil (jika berkaitan). Nama penawar, nombor kad pengenalan, alamat terkini dan nombor kes pelaksanaan 38-27-01/2015 hendaklah ditulis di belakang Bank Draf tersebut. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Malayan Banking Berhad dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.

19 Aug 2015 NO. 316-14-3, TAMAN JADE, JALAN BUKIT GAMBIR, GELUGOR RM85,000                                             

LELONGAN AWAM
 PADA HARI RABU, 19HB OGOS 2015, JAM 11.00 PAGI
DI TINGKAT 3, KONKOS, KOMTAR, PULAU PINANGNota:Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatkan supaya membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong
BUTIR-BUTIR HAKMILIK :-
NO. HAKMILIK STRATA: GERAN MUKIM 2487/M1/15/193 (Bangunan M1, Tingkat 15, No. Petak 193) LOT NO.: 10031 MUKIM : 13 DAERAH Timur Laut NEGERI : Pulau Pinang PEGANGAN: Selama-lamanya KELUASAN: 44 meter persegi (474 kaki persegi) SYARAT NYATA:1 blok rumah pangsa kos sederhana rendah 15 tingkat dengan tingkat bawah-tingkat 4 sebagai tempat letak kereta dan kemudahan masyarakat (199 yunit) SEKATAN KEPENTINGAN: Tiada KATEGORI KEGUNAAN TANAH: Bangunan PEMILIK BERDAFTAR: Chong Sern Loong 1/1 Bahagian (No. K/P 811022-07-5273) GADAIAN:  Digadaikan kepada OCBC Bank (Malaysia) Bhd melalui Gadaian  Perserahan No. 0704SC2013000180 yang didaftarkan pada 30 Januari 2013 BEBANAN: Beberapa Kaveat Pendaftar didaftarkan pada Lot No. 10020 PAJAKAN BERDAFTAR: Pajakan Sebahagian Tanah kepada Tenaga Nasional Berhad bagi tempoh masa selama 30 tahun mulai dari 2 Februari 2000 dan berakhir pada 1 Februari 2030. Pajakan tersebut didaftarkan pada 6 Jun 2001

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: Hartanah tersebut adalah sebuah rumah pangsa kos sederhana yang mempunyai dua (2) bilik, terletak lebih kurang 10km dari KOMTAR dan beralamat NO. 316-14-3, 14TH FLOOR, TAMAN JADE, JALAN BUKIT GAMBIR,  11700 GELUGOR, PULAU PINANG
               

HARGA RIZAB: Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM 85,000.00 (RINGGIT MALAYSIA: LAPAN PULUH LIMA RIBU) sahaja dan kepada Syarat - Syarat Jualan yang telah ditetapkan. Bagi penawar yang berminat adalah dikehendaki mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Deraf di atas nama OCBC BANK (MALAYSIA) BHD sebelum jualan lelongan dimulakan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan lelong kepada OCBC BANK (MALAYSIA) BHD, dan bahawa tiada apa-apa lanjutan masa bagi tempoh yang telah dinyatakan akan diberikan. Untuk butir-butir selanjutnya, sila berhubung dengan Pentadbir Tanah, Daerah Timur Laut, Pulau Pinang, Tel: 04-2636587 atau Zaid Ibrahim & Co., Peguamcara bagi Pihak Pemegang Gadaian yang beralamat No. 51-22B & C Menara BHL, Jalan Sultan Ahmad Shah, 10050 Pulau Pinang Tel: 04-2270888 (Ruj: 20150350/OCBC/WLA/eira)