Sunday, April 26, 2015

13 May 2015 NO. 14, LORONG SUKUN 13, TAMAN SUKUN, PULAU PINANG RM125,000L E L O N G A N    A W A M

PADA  HARI RABU 13 MEI 2015 JAM  10.30  PAGI

DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI

LEBUH LIGHT, 10200 PULAU PINANG
NOTA :     Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan.
BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-
NO. HAKMILIK  GRN155758 [dahulunya dikenali sebagai H.S. (D) 13197] NO.  LOT 10295 MUKIM/DAERAH/NEGERI 15 / Seberang Perai Tengah / Pulau Pinang PEGANGAN Selama-lamanya KELUASAN 102 meter persegi (1,098 kaki persegi) CUKAI TAHUNAN RM 40.00 PEMILIK BERDAFTAR Tharmaraja A/L Suppiah (No.K/P 730516-07-5527) 1/1 bahagian SYARAT-SYARAT NYATA Tanah ini hendaklah digunakan untuk tujuan kediaman sahaja SEKATAN KEPENTINGAN Tiada PAJAKAN BERDAFTAR Dicagarkan kepada RHB Bank Berhad melalui Gadaian Perserahan No. 0799SC2005019062  yang  didaftarkan  pada 29 Jun 2005 KATEGORI KEGUNAAN TANAH Bangunan

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH 

Sebuah rumah teres satu (1) tingkat  yang beralamat NO. 14, LORONG SUKUN 13, TAMAN SUKUN,  14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG

HARGA RIZAB
Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada harga rizab sebanyak RM 125,000-00 (RINGGIT MALAYSIA SATU RATUS DUA PULUH LIMA RIBU) SAHAJA dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama Plaintif, RHB Bank Berhad sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan;  berserta dengan kad pengenalan penawar yang asal dan surat wakil (jika berkaitan). Nama penawar, nombor kad pengenalan, alamat terkini dan nombor kes pelaksanaan 38-831-10/2012 hendaklah ditulis di belakang Bank Draf tersebut. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada RHB Bank Berhad dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.

Saturday, April 11, 2015

22 April 2015 NO. 6710H, BLOK B, TINGKAT 3, R/PANGSA MAK MANDIN RM45,000L E L O N G A N    A W A M
PADA  HARI RABU 22 APRIL 2015 JAM  10.30  PAGI
DI BILIK LELONG, MAHKAMAH TINGGI
LEBUH LIGHT, 10200 PULAU PINANG
NOTA :       Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi
                   di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal
                   pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan.
BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-
NO. HAKMILIK STRATA PN 639/M1/4/9 BANGUNAN/TINGKAT/PETAK M1/4/9 NO.  LOT / SEKSYEN 2678 / 3 BANDAR, DAERAH, NEGERI Butterworth, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang PEGANGAN Pajakan Negeri 99 tahun (lupus pada 4 September 2070) KELUASAN 57.4  meter persegi (618 kaki persegi) PEMILIK BERDAFTAR Vemalavathi A/P   Doraisamy (No. K/P 691120-07-5564) 1/1 bahagian SYARAT-SYARAT NYATA (i) The land hereby alienated shall be used solely for residential purpose. (ii) The proprietor of the land hereby alienated shall erect on the said land, three blocks of flats of the design and specifications approved by the State Authority within two years from date of the said alienation SEKATAN KEPENTINGAN The land hereby alienated shall not be transferred, charged, leased, subleased or otherwise in any manner dealt with or disposed of without the written sanction of the State Authority PAJAKAN BERDAFTAR Dicagarkan kepada Mayban Finance Berhad melalui Gadaian Perserahan No. : 0799SC2000022585 yang  didaftarkan  pada 10 November 2000 KATEGORI KEGUNAAN TANAH  Bangunan

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH

Sebuah rumah pangsa (flat) dua (2) bilik  yang beralamat NO. 6710H, BLOK B, TINGKAT 3, R/PANGSA MAK MANDIN ,  13400 BUTTERWORTH,  PULAU PINANG
HARGA RIZAB
Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada harga rizab sebanyak RM 45,000-00 (RINGGIT MALAYSIA EMPAT PULUH LIMA RIBU) SAHAJA dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama Plaintif, Malayan Banking Berhad sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan;  berserta dengan kad pengenalan penawar yang asal atau salinan kad pengenalan yang diakui sah dan surat wakil (jika berkaitan). Nama penawar, nombor kad pengenalan, alamat terkini dan nombor kes pelaksanaan 38-230-2009 hendaklah ditulis di belakang Bank Draf tersebut. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Malayan Banking Berhad dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.

Sunday, March 22, 2015

1 April 2015 NO. 39, LORONG JATI 4A, TAMAN BANDAR BARU, SUNGAI LALANG, KEDAH RM70,000                                                
                                                        L E L O N G A N  A W A M
PADA HARI RABU 1 APRIL 2015 JAM  10.30  PAGI
DI BILIK LELONGAN, MAHKAMAH TINGGI
LEBUH LIGHT, 10200 PULAU PINANG
NOTA :            Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan.
BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-
NO.HAKMILIK GRN 77296 NO. LOT 14142 BANDAR / DAERAH/NEGERI Sungai Petani / Kuala Muda/ Kedah Darul Aman PEGANGAN Selama-lamanya KELUASAN TANAH  130.00 meter persegi (1,400 kaki persegi) CUKAI TAHUNAN RM50.00 PEMILIK BERDAFTAR  1. Sanda Mani A/P Supramaniam 1/2 Bahagian 2. Saravanan A/L Veerappen 1/2 Bahagian SYARAT-SYARAT NYATA  RUMAH TERES KOS RENDAH Tanah yang terkandung dalam hakmilik ini hendaklah digunakan sebagai tapak satu bangunan  kediaman sahaja SEKATAN KEPENTINGAN Tiada KATEGORI KEGUNAAN TANAH Bangunan PAJAKAN BERDAFTAR Digadaikan kepada Malayan Banking Berhad melalui Gadaian Perserahan No. 7844/1999 yang didaftarkan pada  30 Jun 1999

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH

Sebuah rumah teres kos rendah satu (1) tingkat yang beralamat NO. 39, LORONG JATI 4A, TAMAN
BANDAR BARU, 08100 SUNGAI LALANG, KEDAH DARUL AMAN
HARGA RIZAB
Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM 70,000-00 (RINGGIT MALAYSIA TUJUH PULUH RIBU) SAHAJA dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan.  Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama Plaintif, Malayan Banking Berhad sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan;  berserta dengan kad pengenalan penawar yang asal dan surat wakil (jika berkaitan). Nama penawar, nombor kad pengenalan, alamat terkini dan nombor kes pelaksanaan 38-586-12/2014 hendaklah ditulis di belakang Bank Draf tersebut. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Malayan Banking Berhad dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.

Sunday, March 8, 2015

10 Mar 2015 No. 413 Rainbow Paradise Resort Penang RM189,000 AmBank                                                         
                                                         L E L O N G A N    A W A M
PADA HARI SELASA 10 MAC 2015 JAM  10.30  PAGI
DI BILIK LELONGAN, MAHKAMAH TINGGI.,
LEBUH LIGHT, 10200 PULAU PINANG.
NOTA :            Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan.
BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-
NO.HAKMILIK GRN 63525, GRN 76350 & GRN 77059  NO. LOT    3613,4075 & 4076 BANDAR /PEKAN /MUKIMBandar Tanjong Bungah DAERAH Timur Laut NEGERI Pulau Pinang PEGANGAN Selama-lamanya KATEGORI KEGUNAAN TANAH Tiada KELUASAN  7,085 meter persegi CUKAI TAHUNAN RM12,720.00 PEMILIK BERDAFTAR Paradise Sandy Beach Resort Berhad1/1 Bahagian PEMAJAK BERDAFTAR Juhary@Omar Bin Ali @Mat Ali BEBANAN Pajakan Sebahagian tanah selama 30 tahun (berakhir pada 30/4/2023) didaftarkan pada 15 September 1993 SYARAT NYATA First Grade SEKATAN KEPENTINGAN Tiada PAJAKAN BERDAFTAR  Dicagarkan kepada Ambank (M) Berhad melalui Gadaian Perserahan 13734/93, Jilid No. 574, Folio No. 50, yang bertarikh  15 September 1993.      
LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH
Sebuah suite hotel studio  yang beralamat No. 413, Rainbow Paradise Beach Resort (formerly
 known as Paradise Sandy Beach Resort), No. 527 Jalan Tanjong Bungah, 11200 Pulau
Pinang (keluasan 46.45 meter persegi /500 kaki persegi)
HARGA RIZAB
Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM189,000-00 (RINGGIT MALAYSIA SATU RATUS LAPAN PULUH SEMBILAN RIBU) SAHAJA dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama Plaintif, AmBank (M) Berhad sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan;  berserta dengan kad pengenalan penawar yang asal atau salinan kad pengenalan yang diakui sah dan surat wakil (jika berkaitan). Nama penawar, nombor kad pengenalan, alamat terkini dan nombor kes pelaksanaan 38-385-2010 hendaklah ditulis di belakang Bank Draf tersebut. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada AmBank (M) Berhad dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.