Sunday, March 22, 2015

1 April 2015 NO. 39, LORONG JATI 4A, TAMAN BANDAR BARU, SUNGAI LALANG, KEDAH RM70,000                                                
                                                        L E L O N G A N  A W A M
PADA HARI RABU 1 APRIL 2015 JAM  10.30  PAGI
DI BILIK LELONGAN, MAHKAMAH TINGGI
LEBUH LIGHT, 10200 PULAU PINANG
NOTA :            Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan.
BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-
NO.HAKMILIK GRN 77296 NO. LOT 14142 BANDAR / DAERAH/NEGERI Sungai Petani / Kuala Muda/ Kedah Darul Aman PEGANGAN Selama-lamanya KELUASAN TANAH  130.00 meter persegi (1,400 kaki persegi) CUKAI TAHUNAN RM50.00 PEMILIK BERDAFTAR  1. Sanda Mani A/P Supramaniam 1/2 Bahagian 2. Saravanan A/L Veerappen 1/2 Bahagian SYARAT-SYARAT NYATA  RUMAH TERES KOS RENDAH Tanah yang terkandung dalam hakmilik ini hendaklah digunakan sebagai tapak satu bangunan  kediaman sahaja SEKATAN KEPENTINGAN Tiada KATEGORI KEGUNAAN TANAH Bangunan PAJAKAN BERDAFTAR Digadaikan kepada Malayan Banking Berhad melalui Gadaian Perserahan No. 7844/1999 yang didaftarkan pada  30 Jun 1999

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH

Sebuah rumah teres kos rendah satu (1) tingkat yang beralamat NO. 39, LORONG JATI 4A, TAMAN
BANDAR BARU, 08100 SUNGAI LALANG, KEDAH DARUL AMAN
HARGA RIZAB
Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM 70,000-00 (RINGGIT MALAYSIA TUJUH PULUH RIBU) SAHAJA dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan.  Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama Plaintif, Malayan Banking Berhad sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan;  berserta dengan kad pengenalan penawar yang asal dan surat wakil (jika berkaitan). Nama penawar, nombor kad pengenalan, alamat terkini dan nombor kes pelaksanaan 38-586-12/2014 hendaklah ditulis di belakang Bank Draf tersebut. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada Malayan Banking Berhad dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.

Sunday, March 8, 2015

10 Mar 2015 No. 413 Rainbow Paradise Resort Penang RM189,000 AmBank                                                         
                                                         L E L O N G A N    A W A M
PADA HARI SELASA 10 MAC 2015 JAM  10.30  PAGI
DI BILIK LELONGAN, MAHKAMAH TINGGI.,
LEBUH LIGHT, 10200 PULAU PINANG.
NOTA :            Bakal pembeli adalah dinasihatkan agar membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tanah dan memeriksa semua tanggungan, bebanan serta mengenal pasti dengan tepat hartanah tersebut sebelum jualan lelongan dijalankan.
BUTIR-BUTIR HAKMILIK:-
NO.HAKMILIK GRN 63525, GRN 76350 & GRN 77059  NO. LOT    3613,4075 & 4076 BANDAR /PEKAN /MUKIMBandar Tanjong Bungah DAERAH Timur Laut NEGERI Pulau Pinang PEGANGAN Selama-lamanya KATEGORI KEGUNAAN TANAH Tiada KELUASAN  7,085 meter persegi CUKAI TAHUNAN RM12,720.00 PEMILIK BERDAFTAR Paradise Sandy Beach Resort Berhad1/1 Bahagian PEMAJAK BERDAFTAR Juhary@Omar Bin Ali @Mat Ali BEBANAN Pajakan Sebahagian tanah selama 30 tahun (berakhir pada 30/4/2023) didaftarkan pada 15 September 1993 SYARAT NYATA First Grade SEKATAN KEPENTINGAN Tiada PAJAKAN BERDAFTAR  Dicagarkan kepada Ambank (M) Berhad melalui Gadaian Perserahan 13734/93, Jilid No. 574, Folio No. 50, yang bertarikh  15 September 1993.      
LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH
Sebuah suite hotel studio  yang beralamat No. 413, Rainbow Paradise Beach Resort (formerly
 known as Paradise Sandy Beach Resort), No. 527 Jalan Tanjong Bungah, 11200 Pulau
Pinang (keluasan 46.45 meter persegi /500 kaki persegi)
HARGA RIZAB
Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM189,000-00 (RINGGIT MALAYSIA SATU RATUS LAPAN PULUH SEMBILAN RIBU) SAHAJA dan kepada syarat-syarat jualan yang dilampirkan. Penawar yang berminat hendaklah mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Draf di atas nama Plaintif, AmBank (M) Berhad sebelum jam 9.30 pagi pada hari lelongan;  berserta dengan kad pengenalan penawar yang asal atau salinan kad pengenalan yang diakui sah dan surat wakil (jika berkaitan). Nama penawar, nombor kad pengenalan, alamat terkini dan nombor kes pelaksanaan 38-385-2010 hendaklah ditulis di belakang Bank Draf tersebut. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh penawar yang berjaya kepada AmBank (M) Berhad dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan.

Friday, February 27, 2015

10 Mar 2015 No. G-15-B1, Taman Seri Janggus, Bukit Mertajam RM64,800

LELONGAN AWAM
PADA HARI SELASA, 10HB MAC 2015, JAM 10.00 PAGI
DI PEJABAT DAERAH DAN TANAH, SEBERANG PERAI TENGAH,
JALAN BETIK, SUNGAI RAMBAI, 14000 BUKIT MERTAJAM
Nota:Bakal-bakal pembeli adalah dinasihatkan supaya membuat carian Hakmilik secara rasmi di Pejabat Tana
h dan memeriksa hartanah tersebut sebelum jualan lelong
BUTIR-BUTIR HAKMILIK :-
NO. HAKMILIK: GM 1634/M1/1/7 LOT NO. : 18350 DAERAH: Seberang Perai Tengah NEGERI: Pulau Pinang MUKIM: 15 PEGANGAN: Selama-lamanya KELUASAN: 70 meter persegi (753 kaki persegi) SYARAT NYATA: First Grade SEKATAN KEPENTINGAN: Tiada KATEGORI KEGUNAAN TANAH: Tiada PEMILIK BERDAFTAR : Mohd Kamal Bin Saad (No. K/P 830303-07-5759) 1/1 Bahagian GADAIAN: Digadaikan kepada HSBC Amanah Malaysia Berhad melalui Gadaian Perserahan  No. 0701SC2010007348, yang didaftarkan pada 30    Disember 2010

LOKASI DAN PERIHAL HARTANAH: Hartanah tersebut adalah sebuah rumah pangsa kos rendah sederhana tingkat bawah, terletak lebih kurang 6km dari Bandar Bukit Mertajam dan beralamat No. G-15-B1, Jalan Seri Janggus, Taman Seri Janggus, 14000 BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG

HARGA RIZAB: Hartanah tersebut akan dijual tertakluk kepada satu harga rizab sebanyak RM 64,800.00 (RINGGIT MALAYSIA: ENAM PULUH EMPAT RIBU LAPAN RATUS) sahaja dan kepada Syarat - Syarat Jualan yang telah ditetapkan. Bagi penawar yang berminat adalah dikehendaki mendepositkan 10% daripada harga rizab dalam bentuk Bank Deraf di atas nama HSBC AMANAH MALAYSIA BERHAD sebelum jualan lelongan dimulakan. Baki wang belian hendaklah dibayar oleh pembeli dalam tempoh seratus dua puluh (120) hari dari tarikh jualan lelong kepada HSBC AMANAH MALAYSIA BERHAD, dan bahawa tiada apa-apa lanjutan masa bagi tempoh yang telah ditetapkan. Untuk butir-butir selanjutnya, sila berhubung dengan Pentadbir Tanah, Pejabat Daerah Dan Tanah, Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang, Tel: 04-5402360 / 04-5402381 atau Tetuan PRESGRAVE & MATTHEWS, Peguamcara bagi Pihak Pemegang Gadaian, yang beralamat No. 2 Lebuh Pantai, Standard Chartered Bank Chambers, 10300 Pulau Pinang Tel: 04-2626155 (No. Ruj: SA/CSY/AD/20130098) atau Pelelong Berlesen yang tersebut di bawah:KC SUNSHINE AGENCY YEAP KAM CHOY No. 48 Jalan Argyll, 10050 Pulau Pinang Pelelong Berlesen No. Tel/Fax: 04-8992933 No. H/P 012-4473722